JAXTINA GROUP

Head Office: Toà nhà Westa, 104 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

Tel: 024 3869 6894 – 0983 155 544