Tuyên bố Giảng viên Jaxtina

Nếu bạn là một Giáo viên Jaxtina chắc chắn bạn sẽ thuộc làu những dòng Tuyên Bố Giáo Viên Jaxtina:

  • Tôi tuyên bố khả năng hiện hữu là người giáo viên hết lòng vì học viên
  • Tôi giữ lập trường cho Integrity
  • Tôi cam kết lôi cuốn và kiến tạo những bài giảng xuất sắc.
  • Tôi có thể được trông cậy về sự tận tâm, lòng yêu nghề, năng lực truyền cảm hứng và tinh thần không ngừng học hỏi của tôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *